Το φωτιστικό είναι η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τεχνητού φωτός  για τον φωτισμό ενός χώρου. Η πηγή της ενέργειας είναι συνήθως ο ηλεκτρισμός μέσο ενός καλωδίου.  Παλαιότερες πηγές ενέργειας ήταν το γκάζι, τα κεριά και το λάδι.