Οι ταπετσαρίες παραδίδονται σε ρολά, περίπου 10 m2  το κάθε ρολό.

Συνήθως για ένα τοίχο 300 * 270 ύψος θα χρειαστούν 2 ρολά.
Χρειάζονται 15 μέρες για παράδοση από την ημέρα παραγγελίας, ενώ η τοποθέτηση γίνεται σε 2-3 ώρες από εξειδικευμένο προσωπικό.